Karies

Karies

Ett litet kariesangrepp kan läka om förutsättningarna är de rätta. Blir det däremot större måste karies tas bort av en tandläkare och hålet måste lagas. Den bästa tanden är alltid den olagade. Därför är det förstås bra om du sköter dina tänder rätt så att du slipper hål. Med rätt behandling kan början till hål läka ut.

Alla hål syns inte med blotta ögat. Därför använder tandläkaren sig av röntgen. På röntgenbilderna syns ibland mörkare områden som är början till hål. Numera lagar man inte alltid sådana kariesangrepp. Patienten rekommenderas istället olika åtgärder som kan hjälpa till att läka tanden. Fluorbehandling, förbättrad rengöring mellan tänderna och ändrade kostvanor är exempel på åtgärder.  Början till ett hål ska dock ses som en varningssignal. Det råder obalans i munnen. Om detta inte förändras kommer troligen fler hål att uppstå.

När karies når det mjukare dentinet, som finns under emaljen, är hålet ett faktum och måste lagas. Om kariesangreppet når ända in till pulpan dör den och bakterierna kan fortsätta genom rotkanalerna och ut mot käkbenet. Ofta får du tandvärk, men inte alltid. En rotbehandling kan göra tanden fri från bakterieinfektion.

Vanligtvis behandlas ett karieangrepp genom att man gör en fyllning i komposit. En kompositfyllning fungerar bäst vid lagning av små hål. En fördel är att materialet ser naturtroget ut.

Komposit består främst av en plast som är utfylld med en så kallad filler. Plasten är lättflytande och fillern består ofta av mikroskopiskt små, hårda glas- eller kvartskorn.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med komposit är att fyllningen, till skillnad från amalgam, limmas fast vid tanden. Komposit går också att göra mycket naturtroget. Om hålet är mindre blir hållbarheten oftast lång.

Vissa ämnen i komposit kan vara allergiframkallande, framför allt före det att fyllningen stelnat. Det finns dock få dokumenterade fall av kompositallergi bland patienter.

Kompositfyllningar är också känsliga för påfrestningar, till exempel hårt tuggtryck, och kan precis som andra konstruktioner i munnen dra till sig plack (bakteriebeläggningar). De kan missfärgas med tiden, i synnerhet om du är rökare, men de går oftast att byta ut.

Hur går det till?

Innan kompositen stelnat är den formbar. De vanligaste kompositmaterialen är ljushärdande, vilket innebär att de stelnar när tandläkaren lyser med en speciell lampa på fyllningen. Komposit krymper när den stelnar. Det spelar inte så stor roll om hålet är litet, men om hålet är stort kan spänningar uppstå mellan fyllningen och tanden. Om fyllningen släpper på något ställe kan karies bildas. Det kan även uppstå läckage, som leder till att tanden isar och att, på sikt, pulpan inuti tanden skadas. Mycket stora hål lagas därför bäst med någon typ av inlägg eller krona.